Erfrechtspecialisten

Het aantal Erfrechtspecialisten is groeiend in Nederland. De dienstverlening en prijs van een Erfrechtspecialist verschilt enorm. Wij staan voor een actueel, deskundig en compleet erfrechtadvies.

De Federatie Erfrecht Specialisten pakt dit probleem aan met een Keurmerk. Geen discussie meer over kwaliteit of volledigheid, maar een nieuwe norm in Nederland die kwaliteit van erfrechtadvies borgt. Het doel van de stichting is dan ook te zorgen dat iedere Nederlander een actueel, deskundig en compleet erfrechtadvies krijgt. Een FES-adviseur doet dit!

De bestuursleden van de stichting borgen dat de kwaliteit van het FES-Keurmerk wordt gewaarborgd met een onafhankelijk examen. Zij toetsen periodiek of de leertermen aansluiten bij de huidige wet- en regelgeving en zetten hun kennis en netwerk actief in om het kennisniveau van de stichting te borgen.

FES gecertificeerd worden?

Ik heb voldoende kennis, ik meld mij aan voor het examen

  • Ik schrijf me in voor het FES examen

  • Ik doe het FES examen

  • Examen wordt nagekeken door een van de bestuursleden

  • Uitslag van het examen volgt via de mail

    (geslaagd of niet geslaagd)

  • Uitreiking certificaat FES

Ik heb onvoldoende kennis

Lidmaatschap

165 EUR (incl. btw)

Examen FES

150 EUR (excl. btw)