Stap 1 van 30

  • Stefan en Dick hebben jaren geleden samen een woning gekocht in de verhouding 60/40. En een paar jaar geleden zijn ze - uiteindelijk - alsnog getrouwd. Ze hebben overigens nooit huwelijksvoorwaarden opgesteld.

    Enkele weken geleden heeft Dick de echtscheiding aangevraagd. De zakelijke afwikkeling verloopt soepel, op één onderdeel na: ze verschillen van mening over de gerechtigdheid tot de woning.

    Wat is meest waarschijnlijk juist met betrekking tot de gerechtigdheid tot de woning?